OEE (Overall Equipment Effectiveness) מדד משולב לניתוח יעילות הייצור

במסגרת ניסיוננו הרב בהטמעת מערכות OEE, רצינו לעשות קצת סדר בהבנת המונח OEE ואיך הוא עוזר לארגון.

OEE הגדרה

OEE  הוא מדד משולב לניתוח יעילות תהליך הייצור, כמו כן הוא מדד אוניברסאלי מקובל למדידת היעילות הכוללת של הציוד.
ה-OEE  (מדד משולב לניתוח יעילות תהליך הייצור) לוקח בחשבון מגוון של רכיבי משנה בתהליך הייצור וביניהם זמינות, ביצוע ואיכות, לאחר שגורמים שונים נלקחים בחשבון התוצאה מתבטאת באחוזים. אנו יכולים לצפות באחוזים אלה כתמונת מצב נוכחית ליעילות הייצור למכונה, קו ייצור או תא.
OEE (מדד משולב לניתוח יעילות תהליך הייצור) =   זמינות *ביצוע * איכות

 

תהליך ייצורו של מוצר הוא תהליך מורכב. ללא מדדים וללא קווי יסוד ניתן לאבד שליטה בקלות, ולא אתה תנהל את העסק אלא הייצור ישתלט.

OEE  הוא כלי שמשלב  נושאים ונתוני ייצור מרובים על מנת לספק מידע על התהליך. על ידי ניתוח וחישוב נתונים הוא מתפקד גם כמסגרת לניתוח שורש הבעיה.

באמצעות תהליך מתועד של שילוב נתוני יסוד, ה- OEE מספק מידע / תהליך מסוים. כל חברי צוות הייצור, החל מטכנאי הרכבת ועד לאנשי הכספים יכולים להשתמש בנתונים אלו כדי להבין את המצב הנוכחי של התהליך שמתרחש ברצפת ייצור. ועל ידי אי זמינות  המכונה תיווצר השפעה שלילית במסגרת הנתונה : ביצוע זמינות ואיכות. המדד מספק מסגרת כדי שנוכל לעקוב אחר בעיות יסוד ואת הסיבות לבעיות.

המדד מספק גם מסגרת שיפורים בתהליך הייצור. ישנם שישה גורמים שליליים המשפיעים על מסגרת ה-  OEE  ובמסגרת מעקב אחר המדד ניתן לשפר את התהליך והמרכיבים הם:

 

  • OEE (מדד משולב לניתוח יעילות תהליך הייצור).
  • זמינות
  • ביצוע
  • איכות

ה-OEE  (מדד משולב לניתוח יעילות תהליך הייצור) – הוא מדד פשוט ומיידי שבא להצביע על המצב הנוכחי של תהליך ייצור. כמו כן משמש גם ככלי מורכב המאפשר להבין את ההשפעה של הבעיות השונות בתהליך הייצור וכיצד הן משפיעות על התהליך כולו.

OEE  (מדד משולב לניתוח יעילות תהליך הייצור) = זמינות*ביצוע*איכות

זמינות – הזמינות מתייחסת לזמינות המכונה או התא בשעת הייצור ברמת התכנון. ברמה הבסיסית ביותר כאשר התהליך בפועל הוא יצירת ערך עבור המשתמש הסופי. כאשר התהליך נעצר הוא גורם ליצירת עלות מיותרת בין אם זה בשל כשל מכני, חומרי גלם או בעיות מפעיל התא או המכונה גם בייצור או באי ייצור.  על ידי השוואת זמן ריצה מתוכנן לזמן ריצה בפועל, המרכיב הזמין של OEE  מאפשר קביעת של תוצר שאבד בשל השבתה.

 

הביצועים – הביצועים נקבעים על ידי כמות הבזבוז שנגרם עקב  ניצול לא אופטימלי של המערכת. היא נבדקת על ידי השוואת זמני מחזור בפועל לעומת זמני מחזור אידיאליים. המדד מאפשר קביעה של תוצר שנפסל בידי מחזורים הפועלים ושלא עמדו בנורמה.

 

איכות – האיכות מתמקדת בזיהוי הזמן שבוזבז על ידי ייצור מוצר שאינו עומד בתקני האיכות. על ידי השוואת כמות התוצרים שיוצרו לעומת אחוז התוצרים שנפסלו.

 

OEE שימושים בחברות וארגונים

כשלעצמו המדד  מספק נתונים על תהליך הייצור בלבד. חברות המשתמשות ב – OEE כמדד ראו הצלחה כאשר שלבו אותו עם תוכניות ייצור רזה בכלל וגם כחלק ממערכות TPM  (שיפור מתמשך של ביצועי הציוד בארגון). בעת שימוש עם OEE בשילוב מערכות אלו היתרונות הופכים למשמעותיים:

 

  • קשר ישיר בין יעילות הייצור לדוחות כספיים.
  • קיצור זמן אבחון תהליכים.
  • קיצור זמן ROI (החזר השקעה) על ידי ניצולת מירבית.
  • הקטנת עלויות על ידי ניצול אופטימלי של החומר.
  • שיפור שביעות רצון הלקוחות על די שיפור איכות המוצר.

 

לפגישת ייעוץ, אנא התקשר אלינו 08-9102070